กายกับใจ

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2558

กายกับใจ

"ถ้าเมื่อไรกายกับใจสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน"สิ่งที่เป็นอจินไตยที่ใครๆ คาดไม่ถึง...จะเกิดขึ้น!

 

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)

 Total Execution Time: 0.0030566175778707 Mins