การพบรักของเทพบุตรและเทพธิดา ๒ แบบ

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2558

การพบรักของเทพบุตรและเทพธิดา ๒ แบบ


๑. เกิดบนเตียงในวิมาน เมื่อละจากกายมนุษย์และเกิดใหม่ด้วยทิพยกาย
๒. ไปพบกันบนสวรรค์แล้วรักกัน เพราะเคยสั่งสมบุญร่วมกันมา
 ตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ และได้ตั้งความปราถนาให้มาพบรักกัน (เขามีหิริโอตตัปปะ) ไม่มั่ว
(เทพบุตรมีภรรยาได้หลายตน แต่เทพธิดามีสามีได้ตนเดียว) เมื่อเทียบกับวัยของมนุษย์ 
ไม่มีความแก่ ไม่มีความเจ็บ มีแต่การเกิดดำรงชีวิตอยู่ ในวัยหนุ่มสาวจนจุติ

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 Total Execution Time: 0.025591782728831 Mins