ความพิเศษของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2558

ความพิเศษของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์


             เป็นสวรรค์ชั้นที่ 2 มีผู้ปกครอง 33 องค์ โดยมีท้าวสักกเทวราช หรือพระอินทร์เป็นประธาน และเป็นที่ตั้งของธาตุจุฬามณีเจดีย์ 

กิจกรรมพิเศษในวันพระขึ้น 15 ค่ำ
             ตลอดเวลา 1 เดือนตั้งแต่ข้างแรม จนถึงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ในทุกเขตจะมีเจ้าหน้าที่เขตระดับภุมมเทวา ตรวจดูความดีของมนุษย์แล้วบันทึกในแผ่นลานทองรวบรวม นำเสนอหัวหน้าเขต หัวหน้าเขตรวบรวมบัญชีนำเสนออากาสเทวา อากาสเทวาของคนธรรพ์ ครุฑ นาคยักษ์ ก็จะรวบรวมบัญชีนำไปให้หัวหน้าอากาสเทวาตามสายการปกครอง หัวหน้าอากาสเทวาที่เป็นหัวหน้าใหญ่ ก็จะนำบัญชีไปมอบให้ท้าวจตุโลกบาล ตามสายการปกครองท้าวจตุโลกบาล รวบรวมบัญชีขึ้นไปเข้าเฝ้า ท้าวสักกเทวราชบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อรายงาน ท้าวสักกเทวราชจะประชุมคณะกรรมการบริหารในวันโกน มี 2 วาระหลักคือ
1. เรื่องราวบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
2. เรื่องราวของท้าวจตุโลกบาล ที่เอาบัญชีรวบรวมความดีของมนุษย์มารายงาน


             จากนั้น ท้าวสักกเทวราชจะให้โอวาทคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะตรงกับวันพระในโลกมนุษย์ เทวดาชั้นดาวดึงส์รู้ว่าเป็นวันพระได้จากการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ โดยตรวจดูวันเพ็ญจากโลกมนุษย์ด้วยทิพยจักษุ เมื่อรู้ว่าเป็นวันพระก็จะมาประชุมที่สุธรรมมาเทวสภา จากนั้นท้าวสักกเทวราชจะแสดงธรรมเกี่ยวกับความไม่ประมาท ให้ฉลาดในการดำเนินชีวิต หมั่นเจริญพุทธานุสสติ ตอกย้ำให้ไปนมัสการบูชาพระธาตุจุฬามณี ที่เป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์ 

 

ภาพรวมสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
             ลักษณะของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จะกลมแบนราบ โดยมีวิมานของท้าวสักกเทวราชเป็นศูนย์กลางของสวรรค์ แล้วแบ่งออกเป็น 3 เฟส วนโดยรอบวิมานของท้าวสักกะ เฟสที่ 1 แบ่งเป็น 8 เขตย่อย เฟสที่ 2 แบ่งเป็น 10 เขตย่อย เฟสที่ 3 แบ่งเป็น 14 เขตย่อย รวมเป็น 32 เขตย่อย มีหัวหน้าเขตย่อยซึ่งเป็นสหายของท้าวสักกะ ดูแลเขตละ 1องค์ เมื่อรวมกับท้าวสักกเทวราช จะเป็น 33 องค์

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 

 Total Execution Time: 0.0011311332384745 Mins