ตำนาน

วันที่ 21 เมย. พ.ศ.2548

 

         ตำนาน ทั่วไปหมายถึงเรื่องแสดงกิจการอันเป็นมาแล้วแต่ปางหลัง เรื่องราวนมนานที่เล่าสืบๆ กันมา เช่น ตำนานพุทธเจดีย์

 

         ตำนาน ในคำวัดนัยว่ามาจากคำว่า ตาณ แล้วแผลงเป็น ตำนาณ และเพี้ยนมาเป็น ตำนาน แปลว่า การป้องกัน เครื่องป้องกัน มีความหมายเดียวกับคำว่า ปริตร มีใช้เป็นชื่อหนังสือที่รวบรวมบทสวดมนต์ของพระคือหนังสือ เจ็ดตำนาน และ สิบสองตำนาน

 

       ตำนาน ใช้เป็นคำเรียกพระปริตรแต่ละบทพระปริตรบทหนึ่งเป็นหนึ่งตำนาน เช่น เจ็ดตำนานมีพระปริตร ๗ บท สิบสองตำนาน มีพระปริตร ๑๒ บท

 Total Execution Time: 0.0009832501411438 Mins