หยุดในหยุด

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2558

หยุดในหยุด

             ผู้เทศน์ได้สั่งสอนกันแล้วให้หยุดอย่างนี้ หยุดไม่ถอยกลับ ๒๓ ปี ๒ เดือนเศษแล้ว หยุดในหยุด ไม่ถอยหลังกลับกันเลย ได้พบแล้วสุขอันไพศาลเหลือประมาณมากมาย เล่าไม่ถูกพูดไม่ออก บอกไม่ได้ทีเดียว 
ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เมื่อต้องการความสุขแล้วก็ต้องทำใจให้หยุดนั่นแหละเป็นตัวสุข เป็นตัวสุขแท้ ๆ สิ่งอื่นสุขไม่เท่าทั้งนั้น

 

พระมงคลเทพมุนี

 สุขที่สัตว์ปรารถนาจะพึ่งได้ (๑๙ กันยายน ๒๔๙๗)

 Total Execution Time: 0.0011107842127482 Mins