โอฆสงสาร

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2548

 

         โอฆสงสาร แปลว่า การวนเวียนอยู่ในภพด้วยอำนาจโอฆกิเลส การท่องเที่ยวอยู่ในโอฆกิเลส ( คือ กาม ภพ ทิฐิ อวิชชา )

 

          โอฆสงสาร หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ ด้วยอำนาจกิเลสที่เปรียบเสมือนกระแสคลื่นซึ่งท่วมทับครอบงำใจสัตว์ให้จมอยู่ทุกเมื่อ

 

        โอฆสงสาร ใช้เรียกการเวียนตายเวียนเกิดในภพภูมิต่างๆ ของสัตว์โลกที่ยังไม่หมดกิเลสซึ่งมีความหมายเดียวกับคำว่า สังสารวัฏ หรือ วัฏสงสาร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010574142138163 Mins