อัชฌาสัย

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2548

 

        อัชฌาสัย แปลว่า นอนเนื่องอยู่ พิงอยู่ แขวนอยู่ คือสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจ นิสัยประจำตัว จิตใจปกติ ได้แก่ความอยาก ความตั้งใจ ความปรารถนา เช่นใช้ว่า ตามสมควรแก่อัชฌาสัย

 

         อัชฌาสัย ทั่วไปใช้ในความหมายว่ากิริยาดี นิสัยใจคอ ความรู้จักผ่อนปรน และใช้ในรูปว่า อัธยาศัย เช่นใช้ว่า

“ ทีฆาวุกุมารจึงประพฤติทำนองตื่นก่อนนอนทีหลัง คอยฟังพระดำรัสใช้ ประพฤติให้ต้องตามพระราชอัธยาศัย...”

“ สัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลวย่อมคบค้าสมาคมกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลวด้วยกัน”

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0008210817972819 Mins