ตั้งใจมากก็หยาบ รอไม่เป็นก็หยาบ

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2558

ตั้งใจมากก็หยาบ รอไม่เป็นก็หยาบ

 

ตั้งใจมากก็หยาบ รอไม่เป็นก็หยาบ
(ใจ)เย็นไม่พอก็หยาบ ไม่สม่ำเสมอก็หยาบ
ถ้าหลุดจากอารมณ์หยาบก็ไปสู่อารมณ์ละเอียดได้

Too much intention:  rough; cannot await:  rough;
Unable to be calm:  rough; Irregular: rough;
If you can get rid of your rough emotions, you will soon get to a refined state.  

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ "ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง ยิ่งดิ่งไม่หยุด 2"

 Total Execution Time: 0.0014387329419454 Mins