อัญเชิญ

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2548

 

อัญเชิญ หมายถึงเชิญด้วยด้วยความเคารพนับถือ

 

           อัญเชิญ ใช้ในกรณีเชิญสิ่งที่เคารพนับถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ เป็นของสูง หรือบุคคลผู้มีศักดิ์สูง เช่น พระพุทธรูป เทวดา พระเจ้าแผ่นดิน เป็นต้น เช่นใช้ว่า

“ ตั้งโต๊ะหมู่เสร็จแล้วไปอัญเชิญพระพุทธรูปข้างบนลงมาตั้งที่โต๊ะหมู่นี้ด้วย”

“ งานนี้ต้องอัญเชิญเทวดาด้วยเพื่อด้วยเป็นสิริมงคล”

“ อัญเชิญเสด็จกลับเถิดพระพุทธเจ้าข้า ได้เวลาอันสมควรแล้ว”

 Total Execution Time: 0.0024604320526123 Mins