มีหัวใจอย่างพระบรมโพธิสัตว์

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2559

 

มีหัวใจอย่างพระบรมโพธิสัตว์

 

มีหัวใจอย่างพระบรมโพธิสัตว์

 

.....เราจะต้องมีหัวใจของนักสร้างบารมี  อย่างพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย  ที่ไม่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติ ต้องสร้างความดีไม่รู้จักหยุด  ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า  ท้อก็ไม่ได้ ถอยก็ไม่เป็น  เป็นแต่สร้างความดีให้เต็มที่  ในทุกที่ ทุกเวลานาที   เราต้องสั่งสมบุญตลอดเวลา  เหมือนกับการหายใจ ให้มีกระแสบุญหล่อเลี้ยงตลอดเวลา เหมือนไฟไม่ขาดเชื้อ 

 

.....ถ้าหมดบุญก็หมดลม  ไม่ควรหายใจเข้าออกฟรี  เพราะเราเป็นนักสร้างบารมีพันธุ์อกาลิโก คือสั่งสมบุญให้เต็มที่ ทุกเวลานาที เป็นนักสร้างบารมีพันธุ์อจินไตย  ที่มีลมหายใจไว้เพื่อการสร้างบารมีเพียงอย่างเดียว

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0011067827542623 Mins