มีหัวใจอย่างพระบรมโพธิสัตว์

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2559

 

มีหัวใจอย่างพระบรมโพธิสัตว์

 

มีหัวใจอย่างพระบรมโพธิสัตว์

 

.....เราจะต้องมีหัวใจของนักสร้างบารมี  อย่างพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย  ที่ไม่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติ ต้องสร้างความดีไม่รู้จักหยุด  ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า  ท้อก็ไม่ได้ ถอยก็ไม่เป็น  เป็นแต่สร้างความดีให้เต็มที่  ในทุกที่ ทุกเวลานาที   เราต้องสั่งสมบุญตลอดเวลา  เหมือนกับการหายใจ ให้มีกระแสบุญหล่อเลี้ยงตลอดเวลา เหมือนไฟไม่ขาดเชื้อ 

 

.....ถ้าหมดบุญก็หมดลม  ไม่ควรหายใจเข้าออกฟรี  เพราะเราเป็นนักสร้างบารมีพันธุ์อกาลิโก คือสั่งสมบุญให้เต็มที่ ทุกเวลานาที เป็นนักสร้างบารมีพันธุ์อจินไตย  ที่มีลมหายใจไว้เพื่อการสร้างบารมีเพียงอย่างเดียว

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่