สุขใจเพราะมีธรรม

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2559

 

สุขใจเพราะมีธรรม

 

สุขใจเพราะมีธรรม

ไม่ว่าวันอะไรก็สุขใจเพราะมีธรรม (ไม่ใช่มีเธอ)
ธรรมะมีอยู่แล้วในตัวของทุกคน 
ต้องทำให้เป็นด้วยวิธีที่ง่าย คือ 

ทำใจให้หยุดนิ่ง เพราะ
“หยุดเป็นตัวสำเร็จ”
คือ ทำใจให้หยุดนิ่งอย่างเบา ๆ สบาย ๆ 
ทุกคนมีธรรมะอยู่ภายในตัวอยู่แล้ว   
เพราะภายนอกไม่มีความสุขที่แท้จริง
เพราะความสุขอยู่ภายในตัว

 

๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

 

 

 Total Execution Time: 0.0011659185091654 Mins