กาในฝูงหงส์

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2548

 

 

สู้พากเพียร
ลวดลายสี
แม้ท่วงท่า
สำเนียงคง
จับกา
ปล่อยไป
สีสัน
บ่งเหล่า
มาแต้มสี
ในฝูงหงส์
เหมือนบรรจง
ว่าเผ่ากาฯ
 Total Execution Time: 0.015579215685527 Mins