ภูเขาโดดเด่น

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2548

อันคนดี
คนย่อมเห็น
เหมือนภูเขา
ไม่ว่าใคร
ทำประโยชน์
ประจักษ์ซึ้ง
สูงเด่น
รู้เห็น
ไว้โดดเด่น
ถึงไหนไหน
เห็นได้ไกล
เป็นชื่นชมฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.019634997844696 Mins