สาระน่ารู้ สุขภาพการบริหารในชีวิตประจำวัน

วันที่ 03 กพ. พ.ศ.2559

สาระน่ารู้ สุขภาพการบริหารในชีวิตประจำวัน

 

สุขภาพ / สาระน่ารู้
 

โยคะเพื่อสุขภาพ

1.โยคะเพื่อสุขภาพ-น.พ.แพทย์พงษ์
โยคะเพื่อสุขภาพ โดย น.พ.แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ

2.ท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า
การบริหารแบบไทย ท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า
จัดทำโดย สถาบันการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา

 

การฝึกโยคะในผู้ป่วยภูมิแพ้

3.การฝึกโยคะในผู้ป่วยภูมิแพ้
วิดีทัศน์ ชุด การฝึกโยคะในผู้ป่วยภูมิแพ้
จัดทำโดย กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

4.การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และการบริหารกล้ามเนื้อในชีวิตประจำวัน
จัดทำโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

โยคะกดจุดเส้นลมปราณ

5.โยคะกดจุดเส้นลมปราณ
โยคะกดจุดเส้นลมปราณ โดย ปางธาราไพร นราพงศ์พุทธ

6.ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิถีพุทธ
จัดทำโดย มูลนิธิธรรมอิสระ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

7.กายบริหารแบบไทย : ท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน ๑๕ ท่า
จัดทำโดย สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

8.รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต
Animation รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต
กระทรวงสาธารณสุข

9.การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 
จัดทำโดย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา

10.อุปกรณ์นวดตนเองแบบพื้นบ้าน
จัดทำโดย โครงการพัฒนาตำรา สถาบันการแพทย์แผนไทย
มูลนิธิการแพทย์แผนไทยเพื่อพัฒน

 Total Execution Time: 0.0057663997014364 Mins