คิดด้วยตัวเอง

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2559

คิดด้วยตัวเอง

           ที่วัดพระธรรมกายสอนให้เราคิดด้วยตัวเอง โดยใช้เหตุและผล เมื่อมาทำบุญจึงได้เห็นว่าที่นี่ พระ-เณร ท่านมีความสุข สงบ สง่างามในศีล สอนให้คิดดี รักบุญกลัวบาป คนเราไม่ใกล้ตายจะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ที่นี่สอนให้คิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่า เหตุเป็นมาอย่างไรและจะได้รับผลอย่างไร ตามแบบกฏแห่งกรรม ให้รู้จักทำบุญตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่ต้องรอให้แก่ก่อนแล้วค่อยเข้าวัดค่ะ

 

จิราภรณ์ เกษรคำ