หลักในการอยู่ร่วมกัน

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2559

คุณครูไม่ใหญ่

 

หลักในการอยู่ร่วมกัน


      ขอความเมตตาคุณครูไม่ใหญ่ ให้หลักคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวใหญ่ที่มีหลากหลายวัย ทำอย่างไรให้มีความสามัคคีปรองดองกัน เป็นครอบครัวธรรมกายที่อบอุ่นคะ

 

 

คุณครูไม่ใหญ่


      ครอบครัวใหญ่ที่มีหลากหลายวยั จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสามัคคีปรองดองกัน เป็นครอบครัวธรรมกายนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการให้ เช่น ให้ความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้อภัยในข้อผิดพลาดซึ่งกันและกัน ให้รอยยิ้มพิมพ์ใจต่อกัน และก็ชักชวนกันมาสร้างบารมีร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

 


ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 Total Execution Time: 0.004875918229421 Mins