พระในบ้าน

วันที่ 16 สค. พ.ศ.2559

พระในบ้าน,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

พระในบ้าน
ลูกสาวได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้พ่อแม่ด้วยความรักและความกตัญญูจากทรัพย์ที่หามาได้ด้วยตนเองเวลาบุญส่งผล สมบัติจะเกิดขึ้นแบบใด และอานิสงส์ที่ได้จะต่างจากการสร้างพระประจำตัวให้ตัวเองอย่างไรครับ

คุณครูไม่ใหญ่
ลูกสาวได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้พ่อแม่ด้วยความรักและความกตัญญู จากทรัพย์ที่เธอหามาได้ด้วยตนเอง
เวลาบุญส่งผล ก็จะทำให้ชาติต่อไปได้บุพการีที่ดี ถ้ามีลูกมีหลาน ก็ได้ลูกหลานที่กตัญญูกตเวที และจะมีสมบัติเกิดขึ้นทั้งคุณพ่อคุณแม่และตัวลูก

ถ้าทำบุญตามลำพังก็จะได้สมบัติเช่นเดียวกัน แต่ไม่มีบุญพิเศษที่จะได้บุพการีที่ดีและลูกหลานที่ดี


ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0066809336344401 Mins