สิ่งที่ทำให้โลกได้รับความสุข

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2559

สิ่งที่ทำให้โลกได้รับความสุข,พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร),บทความประจำวัน

 

สิ่งที่ทำให้โลกได้รับความสุข

 โลกจะได้รับความสุข  ก็เพราะอาศัยความประพฤติทั้ง ๔ อย่าง คือ... ให้ทาน  กล่าววาจาไพเราะ ประพฤติให้เป็นประโยชน์ ในกันและกัน  ความประพฤติตนให้สม่ำเสมอในธรรมนั้น ๆ ในบุคคลนั้น ๆ ไม่ขาดตกบกพร่องใดๆ 

 เมื่อประพฤติดังนี้แล้ว  ความสงเคราะห์ในโลกเรานี้แล   เหมือนลิ่มสลักเพลารถ ที่แล่นไปอยู่ฉันนั้น ความสงเคราะห์ในโลกทั้งหลายนี้แล    เหมือนลิ่มสลักเพลารถที่แล่นไปอยู่ฉันนั้น

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร)

 

 

 Total Execution Time: 0.0047076503435771 Mins