ฐานะ ๕ ประการ

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2559

ฐานะ ๕ ประการ,พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร),บทความประจำวัน

 

ฐานะ ๕ ประการ

 ให้โภชนาหารอิ่มเดียว  ได้ชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ   เป็นที่ปรารถนาของมหาชนคนทั้งหลาย ฝ่ายคฤหัสถ์บรรพชิตปรารถนาเหมือนกันหมด

 อายุ อายุยืนใคร ๆ ก็ชอบ  วรรณะ ความสดชื่นแห่งร่างกาย ผิวพรรณผ่องผุด  เป็นที่ดึงดูดนัยนาของมนุษย์โลกให้มารวมอยู่ที่ตน ใคร ๆ ก็ชอบใจทั้งนั้น   สุขะ มีความสบายกายสบายใจ ใคร ๆ ก็ชอบใจทั้งนั้น  

 พละ กำลังกาย กำลังวาจา กำลังใจ เวลาจะใช้กำลังกาย..กำลังวาจา..กำลังใจ ความคิด..ก็ได้สมปรารถนา...    ปฏิภาณ ความเฉลียวฉลาดในทุกสิ่งทุกอย่าง ในหน้าที่ของตัว หรือในหมู่มนุษย์ ฉลาดในหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ขัดขวางอย่างหนึ่งอย่างใด

 นี่ใคร ๆ ก็ชอบ ใคร ๆ ก็ ปรารถนา สิ่งทั้ง ๕ นี้แหละเป็นที่ปรารถนาของมหาชนคนทั้งหลาย

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0018887678782145 Mins