มีศีล..มีความสุขกายสุขใจ

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2559

มีศีล..มีความสุขกายสุขใจ,พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร),บทความประจำวัน

มีศีล..มีความสุขกายสุขใจ

 ศีล๕  คือ.. .ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเม มุสา สุรา   ๕ สิกขาบทนี้  ต้องบริสุทธิ์จริงๆ  คือ ไม่เบียดเบียนกันให้เดือดร้อนด้วยการฆ่า  ไม่ลักขโมย  ฉ้อโกง  หลอกลวงกันให้เดือดร้อน ไม่ประพฤติผิดในลูกภรรยาของคนอื่นเขา  ถ้าประพฤติผิดเข้าก็เดือดร้อน 

ถ้าไม่พูดปดกัน  ก็ไม่เดือดร้อน  ถ้าพูดปดเข้าก็เดือดร้อน  ไปเสพสุราเข้าคนดีๆ  ก็กลายเป็นคนบ้า พูดจาอ้อแอ้  ไม่เป็นเรื่อง หรือคนดีๆ ก็กลายเป็นคนครึ่งบ้าครึ่งบอไป ถ้าว่าเต็มที่เข้าก็อาจกลายเป็นบ้าบอไปเลย

 

ถ้าว่าเมื่อใดฤทธิ์สุราหมดไปแล้วนั่นแหละ  จึงจะพูดจากันรู้เรื่องกลับเป็นคนดีได้ตามปกติ  นี่เพราะฤทธิ์สุราทำให้เป็นไปอย่างนั้น  ควรระวังให้ดี  อย่าให้เหตุเหล่านี้เข้าครอบงำได้  ตนเองจึงจะเป็นสุขกายสุขใจ  มีคนมากมายเท่าไรก็เป็นสุข  ไม่ต้องเดือดร้อนเลย  แต่เป็นสุขอย่างธรรมดาเท่านั้น  ถ้าจะให้เป็นสุขและฉลาดยิ่งขึ้นไป  ต้องเจริญภาวนา

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 Total Execution Time: 0.010908083120982 Mins