สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต

วันที่ 20 ตค. พ.ศ.2559

ที่สำคัญที่สุดในชีวิต,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

ที่สำคัญที่สุดในชีวิต

 ความสุขความเจริญทั้งมวล  ย่อมเกิดขึ้นจากใจก่อนทั้งสิ้น  เมื่อเปลี่ยนแปลงใจให้ดีแล้ว สิ่งดี ๆหลายอย่าง เช่น สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ และของดีๆย่อมเป็นผลพลอยได้ตามมาด้วย


 ฉะนั้น ใจเป็นต้นเหตุของความสุข ความเจริญทั้งมวล  ในชีวิตนี้ควรฝึกฝนใจให้เป็นสิ่งที่สำคัญทีสุดในชีวิต   เพราะนอกจากเป็นแหล่งที่มาของบุญแล้ว  ยังนำมงคลทั้งหลายมาสู่ตนเองด้วย

 


บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.011600697040558 Mins