การบวชเป็นเพศภาวะเดียว

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2559

การบวชเป็นเพศภาวะเดียว,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน
 
 
 
การบวชเป็นเพศภาวะเดียวที่รองรับอรหัตผลได้
 
             
             มีบางคนพูดว่า  “ไม่ต้องบวช...ก็เป็นคนดีได้” ซึ่งความคิดนี้ก็ถูก แต่ถูกไม่หมด เพราะการเป็นคนดีนั้น มีหลายระดับ  แต่ถ้าให้ดีที่สุด ก็ต้องหมดกิเลสเข้านิพพาน
 
             ดังนั้น  การบวชเป็นพระจึงมีความจำเป็น แม้จะเป็นคนดีอยู่แล้ว ก็ต้องมาขัดเกลากิเลส เพื่อให้ตัวเองเป็นคนดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  เนื่องจากภาวะนักบวชเป็นเพศภาวะที่เอื้อต่อการทำความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ให้เกิดขึ้นกับตัวเองมากที่สุด  เพราะต้องรักษาศีลมากถึง ๒๒๗ ข้อ และมีสภาพที่เหมาะต่อการปฏิบัติธรรม ทำสมาธิเจริญภาวนา มีโอกาสบรรลุธรรมขั้นสูง จนหมดกิเลสเข้าถึงนิพพานได้ง่ายกว่าเพศคฤหัสถ์
 
          มีบางคนถามว่า  แล้วคนธรรมดา ๆ ที่ไม่ได้บวชมีสิทธิ์บรรลุอรหัตผลหรือไม่ ตอบว่า  "มี"  แต่ไม่ง่ายเลย  อีกทั้งถ้าบรรลุแล้ว  อย่างไรก็ต้องรีบบวชทันที  เพราะถ้าไม่บวชก็จะต้องนิพพานภายใน ๗ วัน  เพราะเพศภาวะคนธรรมดา ๆ ไม่สามารถจะรองรับคุณธรรมและคุณวิเศษของอรหัตผลได้  อุปมาเหมือนกับเอาก้อนหินหนัก ๆ ไปวางบนฟ่อนหญ้าคาเล็ก ๆ  ฟ่อนหญ้าคาเล็ก ๆ ย่อมจมลงไป เพราะกำลังไม่พอ  

          เพศภาวะผู้ครองเรือนก็เช่นกัน  เป็นเพศภาวะที่มีกำลังทรามหรืออ่อนกำลัง เป็นเพศที่ไม่สงบ  เป็นทางมาแห่งธุลี ดังตัวอย่างของยสกุลบุตร  อุตติยคฤหบดี  เสตุมาณพ  พระนางเขมาเถรี  อุคคเศรษฐีบุตร  ที่บรรลุอรหัตผลในเพศคฤหัสถ์แล้ว ก็ต้องบวชทันที  ส่วนสันตติอำมาตย์และพระเจ้าสุทโธทนะ เมื่อบรรลุอรหัตผลในเพศคฤหัสถ์แล้ว เลือกที่จะนิพพานทันที
 
       ดังนั้น  การบวชจึงเป็นเพศภาวะที่ดีที่สุด  ที่ง่ายต่อการทำพระนิพพานให้แจ้ง  หรือหากบรรลุอรหัตผลแล้ว ก็เป็นเพศภาวะเดียวที่สามารถรองรับอรหัตผลได้... 

 
 
 
 
 
Cr. วารสารอยู่ในบุญ สำนักสื่อธรรมะ
 Total Execution Time: 0.0067240993181864 Mins