ฝึกใจให้ว่าง

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2560

ฝึกใจให้ว่าง,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

ฝึกใจให้ว่าง

            การปฏิบัติธรรม  คือ การทำใจของเราให้ว่างเปล่าปราศจาก ภารกิจ  ใสบริสุทธิ์  แล้วก็หยุดนิ่งอยู่ภายใน   โดย  มีวัตถุประสงค์ให้  ใจของเรา  มุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพาน   
 

                 ฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นเครื่อง กังวลใจ  เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม   เราจะต้องพยายามปลดปล่อยวาง  ฝึกให้ใจว่าง ๆ  ไม่คิดปรุงแต่งอะไร ให้ฝึกหัดเอาไว้  แล้ววันหนึ่ง สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ต่อตัวของเราเอง 

 

 

 

 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0023408174514771 Mins