เรามีชีวิตอยู่ด้วยบุญ

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2560

เรามีชีวิตอยู่ด้วยบุญ,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

 

เรามีชีวิตอยู่ด้วยบุญ

 

                          เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้  ด้วยบุญเก่าที่สั่งสมมาข้ามชาติและใช้กันไปตลอดเวลา ทุกอนุวินาที 

 บุญเก่าหมดไปทุกวันถ้าหมดบุญอย่างสิ้นเชิงเมื่อไหร่  เราก็หมดอายุขัย

 

                          เราอาศัยบุญเพื่อมีชีวิตอยู่  มีชีวิตอยู่เพื่อสั่งสมบุญใหม่  เมื่อบุญเก่าหมดไปทุกวัน   บุญใหม่ก็ต้องสั่งสมทุกวัน


 

 

 

 

 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0022661328315735 Mins