ทำบุญไม่ขึ้น

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2560

ทำบุญไม่ขึ้น,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

     ทำบุญไม่ขึ้น

 

    ลูกมีวิบากกรรมอย่างไรจึงทำบุญไม่ขึ้น คนขอยืมเงินก็ไม่ใช้คืน ทั้งๆที่ให้ยืมเพราะเห็นเค้าเดือดร้อนแท้ๆ
   

      คุณครูไม่ ใหญ่

    อย่าไปคิดอย่างนั้นนะลูกนะ มันคนละเรื่องกัน เมื่อเราตั้งใจช่วยเหลือเกื้อกูลเขาสงเคราะห์เขา เราได้บุญแล้ว ทำบุญมีแต่ขึ้นอย่างเดียว ทำบาปสิไม่ขึ้น มีแต่ลง

 

     เหตุที่คนขอยืมเงินแล้วไม่ใช้คืน ทั้งๆที่ตัวลูกก็ช่วยเขาขณะที่เห็นเขาเดือดร้อน ในกรณีนี้เพราะเขายังไม่พร้อมที่จะใช้คืน หากเขาพร้อมก็จะคืน ไม่ใช่ขอลืม ให้ลูกนึกว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติ ก็แล้วกันจะได้เป็น    บุญของลูก และอย่าใช้คำว่า “ทำบุญไม่ขึ้น”เพราะเรื่องของบุญบาปเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งซับซ้อน ทำบุญแล้วย่อมได้บุญ ซึ่งก็ต้องรอคอยการส่งผล คล้ายๆ กับบาปนั่นแหละ

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่6 เป็นฉะนี้ เพราะไฉน

โดยคุณครูไม่ใหญ่

๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.00559903383255 Mins