สำรับ

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2547

 

           .....สำรับ โดยปกติใช้เรียกภาชนะสำหรับใส่กับข้าวคาวหวาน ใช้เรียกเหมือนกันทั้งในบ้านและในวัดว่า สำรับคาว สำรับหวาน

.....ในคำวัด เรียกการยกสำรับออกจากหน้าพระเมื่อฉันเสร็จแล้วว่า ถอนสำรับ


 

          .....สำรับ อีกความหมายหนึ่ง หมายถึงจำนวนพระ ๔ รูปที่สวดศพ เรียกว่า พระ ๑ สำรับ หากมีสวด ๘ รูป ก็เรียกว่า พระ ๒ สำรับ และยังใช้เรียกคฤหัสถ์ที่เป็นนักสวดเช่น สวดมาลัยในงานศพสมัยโบราณด้วยว่า นักสวด ๑ สำรับ

.....ถ้าเป็นงานศพของหลวง ใช้พระพิธีธรรมสวด ก็เรียกว่า พระพิธีธรรม ๑ สำรับ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0023438652356466 Mins