ถ้อยคำ (๑๓ ) นำใจใส

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2560

 

ถ้อยคำ (๑๓ ) นำใจใส

คนเรามักรำพึงถึงคนที่จากไป

แต่ไม่ใสใจคนที่อยู่ข้างหน้า


อยู่แหล่งนํ้า ไม่รู้จักความเย็น
 
แล้วอยู่ทะเลทราย จะรู้จักความเย็นไดอย่างไร

อยู่แหล่งบุญ ไม่รู้จักบุญ

แล้วอยู่ที่อี่น จะรู้จักบุญได้อย่างไร

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ

 Total Execution Time: 0.016258366902669 Mins