แผนที่การเดินทาง

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2560

แผนที่การเดินทาง

 

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) , พระผู้ปราบมาร , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วัดปากน้ำภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อสด , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกาย , ตามรอยพระมงคลเทพมุนี , ประวัติหลวงพ่อสด , ประวัติพระมงคลเทพมุนี , แผนที่การเดินทาง

 

                      หลังจากหลวงพ่อวัดปากน้ำได้จากวัดสองพี่น้อง ซึ่งเป็นวัดที่ท่านอุปสมบทมาอยู่ที่วัดพระเชตุพน เพื่อศึกษาพระธรรมคัมภีร์ต่างๆ เป็นเวลาถึง ๑๑ ปี มีการเดินทางที่สำคัญอยู่ ๒ ครั้ง คือ

                      ครั้งหนึ่ง เป็นการเดินทางจากวัดพระเชตุพน ไปยังวัดโบสถ์ (บน) ริมคลองบางกอกน้อยท่านไปจำพรรษา และปฏิบัติธรรมที่นั่นจนเข้าถึง "ธรรมกาย" ได้ จากการเดินทางไปในครั้งนี้

                      ครั้งที่สอง เป็นการเดินทางจากวัดพระเชตุพนไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดปากน้ำ ซึ่งเป็นการเดินทางภายหลังจากที่ท่านได้บรรลุธรรม ที่วัดโบสถ์(บน) แล้วและหลวงพ่อได้จำพรรษาที่วัดปากน้ำ จนกระทั่งท่านมรณภาพ

                      ตามรอย ครั้งนี้จึงขอเสนอการเดินทางของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ตามแผนที่ที่ประกอบมาด้วยนี้

                      วัดพระเชตุพน เป็นวัดที่อยู่ระหว่างทางเข้าคลองบางกอกน้อย และคลองบางกอกใหญ่ โดยฝังตรงข้ามวัดพระเชตุพน คือ วัดอรุณ ที่สมัยเมื่อหลวงพ่ออยู่ที่วัดพระเชตุพนต้องข้ามฝากไปเรียนหนังสือที่วัดอรุณ บ่อยๆ จนกระทั่งแม่ค้า ที่ท่าประตู นกยูงเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในหลวงพ่อ ได้ปวารณาถวายอาหารให้ท่านเป็นประจำ


พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) , พระผู้ปราบมาร , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วัดปากน้ำภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อสด , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกาย , ตามรอยพระมงคลเทพมุนี , ประวัติหลวงพ่อสด , ประวัติพระมงคลเทพมุนี , แผนที่การเดินทาง

ถ่ายเมื่อปี 2538  ด้านหน้าทางเข้าโบสถ์หลังเก่าที่หลวงพ่อได้เข้าถึงธรรมกายที่นี่  

                      การเดินทางจากวัดพระเชตุพนไปยังวัดโบสถ์(บน) นั้นง่ายมาก เพียงเดินเรือไป ตามคลองบางกอกน้อยเรื่อยไป ก็จะไปถึงวัดโบสถ์(บน) ได้ไม่ยาก

                      ปัจจุบัน ใครที่อยู่แถบจังหวัดนนทบุรี ก็สามารถนั่งเรือหางยาวจากท่าน้ำนนท์ เข้าคลองอ้อม ผ่าน อ.บางใหญ่ มายังวัดโบสถ์บนได้ โดยใช้เวลาเดินทางเพียง ๓๐ นาที ในละแวกนี้ยังมีวัดอื่นอีก เช่น วัดโบสถ์ดอนพรหม ที่บางใหญ่ ถ้าจะไปวัดโบสถ์นี้ก็ต้องบอกว่าไปวัดโบสถ์ บางคูเวียง ไม่ใช่วัดโบสถ์ที่บางใหญ่สาวเรือจะรู้จักกันดีสถานที่ ตั้งตามที่อยู่คือ วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

                      การเดินทางครั้งที่สองของท่าน เริ่มขึ้นหลังจากที่ท่านได้บรรลุธรรมแล้ว ได้กลับ มาวัดพระเชตุพนอีกครั้ง หลวงพ่อ ได้รับคำสั่งให้ไปเป็นเจ้าอาวาส ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ การเดินทางในครั้งนี้สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริมหาเถระ) สมัยเมื่อทรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมวโรดม ได้บันทึกไว้ว่า

                      "....ท่านได้จากวัดพระเชตุพน ในฐานะเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ โดยเรือยนต์หลวง ซึ่งกรมศาสนาจัดถวาย เพื่อเป็นเกียรติยศ แก่พระอารามหลวง มีพระอนุจรติดตามมา ๔ รูป ทางกรมได้จัด สมณบริขารถวายเจ้าอาวาสและนิตยภัตรอีก ๔ เดือน เดือนละ ๓๐ บาท พระอนุจร ๔ รูป รูปละ ๒๐ บาท เจ้าคณะอำเภอ ภาษีเจริญ นำมา ส่งถึงวัดปากน้ำ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ และพระคณาธิการในอำเภอนั้นมากรูป มีคฤหัสถ์ชายหญิงหลายคน มาต้อนรับ..."

                       เข้าใจว่าการเดินทางของหลวงพ่อน่าจะออกเดินทางจากวัดพระเชตุพน เข้ามา ทางคลองบางกอกใหญ่ จนมาถึงปากคลองภาษีเจริญ ก็มาถึงวัดปากน้ำพอดี

 

         กายธรรมควรเทิดไว้ ในใจ
เป็นสรณะภายใน เที่ยงแท้
กว่านี้ บ่ มีใด เทียบได้
น้อมนบท่านไว้แล้ ค่ำเช้าสุขเสมอ

สุนทรพ่อ

 

 Total Execution Time: 0.010229130585988 Mins