ทำบุญด้วยรัตนชาติ

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2560

ทำบุญด้วยรัตนชาติ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

ทำบุญด้วยรัตนชาติ

   บุญใดทำให้พี่ชายคนที่ ๒ หลังจากแต่งงานแล้ว ก็ได้ไปเป็นหุ้นส่วนทำสัมปทานเหมืองพลอย อยู่ที่ประเทศแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา คนที่มีสมบัติเป็นเหมืองแร่อัญมณีนี้ต้องประกอบเหตุมาอย่างไร เหมือนหรือแตก
ต่างจากผลบุญที่ทำให้ได้ภูเขาทอง หรือขุมสมบัติรัตนชาติอย่างไรครับ

      คุณครูไม่ใหญ่

     พี่ชายได้มาทำกิจการเหมืองแร่อัญมณีเพราะบุญที่ทำทั้งโดยตรงและโดยอ้อม คือ ปกติเมื่อเราทำบุญแล้วก็จะมีสมบัติเกิดขึ้น รวมกับพี่ชายมีอัธยาศัยชอบอัญมณีข้ามชาติมา กับได้เคยนำอัญมณีบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น นำไปบรรจุบูชาในพระพุทธรูป และในเจดีย์ เป็นต้น

  ที่มีเหมืองแร่อัญมณี เพราะว่าบุญที่ทำนั้นยังหย่อนกว่าผู้ที่มีสมบัติตักไม่พร่อง อย่างท่านชฎิลเศรษฐี หรือโชติกเศรษฐี ของท่านสมบัติเกิดขึ้นเองไม่ต้องทำเหมือง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษา แต่ของลูกยังต้องลงทุน ลงแรง มีที่มีทีม มีทุน แล้วก็ต้องเสี่ยงโชคจ้ะ


 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 7 ชีวิตออกแบบได้

คุณครูไม่ใหญ่

๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
 

 Total Execution Time: 0.0070693651835124 Mins