ศีลบารมี

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2560

ศีลบารมี,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

ศีลบารมี

         การผิดศีลจะทำให้ศีลบารมีที่เคยบำเพ็ญมาในอดีตลดลงหรือไม่ ถ้าเริ่มกลับมาตั้งใจรักษาศีลใหม่จะต้องบำเพ็ญศีลบารมีชดเชยส่วนที่เคยทำผิดศีลไปหรือไม่อย่างไร

        คุณครูไม่ใหญ่

       การผิดศีลจะทำให้ศีลบารมีที่เคยบำเพ็ญมาในอดีตอ่อนกำลังลง ถ้าเริ่มกลับมาตั้งใจรักษาศีลบารมีใหม่ ก็จะทำให้ศีลบารมีกลับไปอยู่ที่เดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า ผิดมาก ผิดน้อย บ่อยหรือไม่บ่อย เป็นต้น

 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 7 ชีวิตออกแบบได้

คุณครูไม่ใหญ่

๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

 Total Execution Time: 0.0011584838231405 Mins