ศาลตี่จู่เอี๊ย

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2560

ศาลตี่จู่เอี๊ย,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

ศาลตี่จู่เอี๊ย

 

        ภุมมเทวาใช่พระภูมิที่อยู่ในศาลพระภูมิหรือตี่จู่เอี๊ยหรือไม่คะ เพราะศาลพระภูมิกับตี่จู่เอี๊ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับบ้านเกือบจะทุกบ้าน เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมา แต่เราไม่เคยเข้าใจอย่างแท้จริงว่า สิ่งนี้คืออะไรกันแน่

         คุณครูไม่ใหญ่

        ภุมมเทวามีหลายพวก แต่ที่ศาลตี่จู่เอี๊ยนี้ซึ่งตั้งกันตามประเพณี เพราะเชื่อว่ามี แต่บางทีก็มี บางทีก็ไม่มี ภุมมเทวาอยู่ที่ศาลก็คือ พวกผีบ้านผีเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบรรพบุรุษหรือญาติของครอบครัวนั้นที่ยัง ไม่ไปเกิด ยังวนเวียนอยู่ในบ้าน เพราะฉะนั้นบางศาลที่ตั้งไว้ก็ไม่มี บางศาลก็ตั้งไปตามธรรมเนียม ไม่ตั้งเดี๋ยวโดนว่า บางศาลก็ตั้งไว้เผื่อเหนียว เพราะเชื่อว่ามี แต่ว่ามันไม่มี

 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 8 ความใช่-ความเชื่อ

คุณครูไม่ใหญ่

๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
 

 Total Execution Time: 0.00098740259806315 Mins