จิตมนุษย์

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2547

พระสมุทรสุดลึกล้น                   คณนา
สายดิ่งทิ้งทอดมา                                หยั่งได้
เขาสูงอาจวัดวา                                  กำหนด
จิตมนุษย์นี้ไซร์                          ยากแท้หยั่งถึง


 

 Total Execution Time: 0.0012409011522929 Mins