อิตถี เล่ม ๑ โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2546

 

.....สวัสดีค่ะ สำหรับหนังสือดี ๆ ฉบับรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๔๖ นี้ จึงขอเริ่มด้วยการนำ
ขุมทรัพย์ทางปัญญาแห่งการดำเนินชีวิต มาฝากทุก ๆ ท่านค่ะ

 

....."อิตถี เล่ม ๑ " เป็นธรรมบรรยายของ พระเดชพระคุณพระภาวนวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว) มีเนื้อหาที่พร้อมด้วยสาระแห่งหลักธรรมและเกร็ดความรู้รอบตัว ทั้งที่มีคุณค่ายิ่งทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาติทีเดียวค่ะ

 

.....เกี่ยวกับชาดกนั้น คือเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตชาติ ครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงตรัสเล่าไว้ในที่ต่าง ๆ ถึงการปลูกฝัง-สร้าง-เสริมคุณธรรมของพระองค์ท่านเอง และเหล่าพระสาวกทั้งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของสามัญชนจนกระทั่งคุณธรรมเบื้องสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป และนับแต่โบราณมา นักปราชญ์ผู้รอบรู้ทั้งหลาย ต่างได้อาศัยเรื่องราวที่มีอยู่ถึง ๕๕๐ เรื่องชาดกนี้เอง เป็นต้นแบบในการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมโลกมาแล้ว

 

.....จากเนื้อหาที่ใช้ภาษาง่าย ๆ พร้อมจะนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้ทันที และเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน ด้วยการขยายความเป็นภาษาในยุคปัจจุบันพร้อมยกตัวอย่างประกอบ เทียบเคียงไปด้วยในตัว เพื่อให้ง่ายต่อการที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติ ให้ได้คุณธรรมงอกงามขึ้นในตนเอง และง่ายต่อการนำไปสั่งสอนอบรมลูกหลาน ตลอดจนลูกศิษย์ ถึงบริวารชนของเรา นอกจากนี้ยังใช้เป็นอุปกรณ์ในการบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตร ต่อเพื่อนใกล้ตัวอีกด้วย

 

.....ซึ่งเรื่องราวใน อิตถี เล่ม ๑ นี้ เป็นชาดกจากหมวดอิตถีวรรค ว่าด้วยเรื่องราวของ "ผู้หญิง" คือมีที่มาสืบสาวสาเหตุมาจากผู้หญิงเป็นตัวจุดประกายของเรื่องนั่นเอง ให้เห็นถึงว่าผู้หญิงที่ก่อความเสียหายไว้ในโลก โดยให้เนื้อหาสาระที่มากพอ ที่จะทำให้ได้เห็นภาพรวม ๆ ในเรื่องโทษของกามราคะที่เมื่อปล่อยให้เข้ามาท่วมใจแล้ว ผลเสียอย่างไร มีทางป้องกับหรือแก้ไขได้ด้วยวิธีการใด

 

.....แต่ทว่า… ต้องทำใจให้เป็นกลางด้วยนะคะ เพราะจากเนื้อหาภายในเล่ม ผู้บรรยายท่านไม่ได้มีเจตนาจะแกล้งว่าใคร หรือจากชาดกก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกเพศหญิง เพราะที่จริงต้องการจะกำราบกิเลสตัณหาทั้งหลาย ให้มันละลายหายสูญไปจากธาตุจากธรรมนั่นเอง แล้วคืออย่างไรบ้าง ก็ต้องติดตามหาอ่านกันให้ความกระจ่างปรากฏแก่ใจของท่านเองแล้วล่ะค่ะ

 

.....ในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นล้วนมีความหมายลึกซึ้ง การยกมาขยายความในแต่ละตอนก็ได้เพียงนัยหนึ่ง พอให้เห็นเป็นแนวทางเท่านั้น พร้อมกับอัญเชิญ พุทธพจน์ ซึ่งอยู่ในรูปของภาษิตประจำชาดกแต่ละเรื่องขึ้นมาแสดงไว้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านยังค้นหานัยแห่งธรรมที่หลากหลายลุ่มลึกยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแตกฉานยิ่ง ๆ ไปตามกำลังสติปัญญายิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ

 

…..ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๒-๕๒๔-๐๒๕๗-๖๓ ต่อ ๑๗๒๑

 

 


 

 Total Execution Time: 0.012245114644368 Mins