คุณค่าชีวิตของมนุษย์

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2560

 คุณค่าชีวิตของมนุษย์,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

     คุณค่าชีวิตของมนุษย์

 

    ทำวัดวาอารามให้สะอาด

 

   เพราะวัดเป็นแหล่งตักตวงบุญ

 

      แหล่งแห่งเนื้อนาบุญของทุกคน

     

     

    คุณค่าชีวิตของมนุษย์อยู่ตรงที่

       

    ใครได้สร้างบารมี

 

         อย่างเต็มที่มากกว่ากัน

       

    ได้ปรับปรุงแก้ไข

 

     ฝึกฝนอบรมตนเองให้ดีขึ้น

       

 

 

   นักสร้างบารมีที่ดี

 

     จะต้องคิดปรับปรุงตนเองตลอดเวลา

   

      คิดปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่น

 

       ไม่ใช่คิดปรับคนอื่นให้เข้ากับตัวเอง


     

       

       การแก้ปัญหาที่ตัวเรา

   

      ก็คือการแก้ไขปัญหา

         

      ของส่วนรวม

   

 

         

          ปรับใจให้อยู่เหนือสิ่งแวดล้อม


          และทำความเข้าใจคนรอบข้าง

 

 

 

จากหนังสือ คนเรา เกิดมาทำไม ? ๓ สร้างบารมี

 Total Execution Time: 0.00085223515828451 Mins