บวชด้วยศรัทธา แต่ไม่ได้ศึกษาธรรมะ

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2560

บวชด้วยศรัทธา แต่ไม่ได้ศึกษาธรรมะ
     ผมเคยบวชเป็นพระ ๑๕ วัน ที่วัดมีชื่อแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง แต่บวชแล้วก็ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมเท่าไรนัก เพิ่งจะเข้าใจหลักธรรมอย่างแท้จริงก็เพราะดูช่อง DMC นี่แหละครับ การบวชของผมที่บวชแล้วไม่ค่อยได้ศึกษาธรรมะ จะได้บุญบ้างหรือไม่ จะส่งผลอย่างไรครับ

 

คุณครูไม่ใหญ่
     ลูกเคยบวชเป็นพระช่วงสั้น ๑๕ วันด้วยศรัทธา แต่ก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะ บุญนี้ก็จะช่วยปิดอบายภูมิ ไม่ต้องไปมหานรก แต่บุญที่ได้จะหย่อนกว่าการบวชด้วยศรัทธาและบวชช่วงยาวอีกทั้งได้ศึกษาธรรมะด้วยจ้ะ

 

 

จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 

 Total Execution Time: 0.0010013699531555 Mins