ตื๊อลูกเณรให้สึก

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2560

ตื๊อลูกเณรให้สึก
           ลูกและญาติๆ เคยรบเร้าพระลูกชายสมัยยังเป็นสามเณรให้ลาสิกขาอยู่หลายครั้งจะมีวิบากกรรมอะไรติดไปในภพเบื้องหน้าไหมคะ ถ้ามีจะแก้ไขอย่างไรและการที่ลูกอธิษฐานจิตถวายลูกชายกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ลูกจะได้บุญและมีอานิสงส์อย่างไรบ้าง

คุณครูไม่ใหญ่
          การที่ลูกและญาติๆ ได้รบเร้าให้สามเณรลาสิกขา ก็จะมีวิบากกรรมบ้าง แต่ถ้าพูดให้ท่านเข้าใจด้วยเหตุผล ด้วยความรักและเป็นห่วงแบบพ่อแม่รักลูกและไม่ได้มีผรุสวาจาด่าว่าพระแถม ก็จะไม่มีวิบากกรรมเป็นของแถมแต่ถ้ามีบ้างก็จะมีของแถม จะแก้ไขก็ให้ไปขอขมาพระหรือคณะสงฆ์ จะได้ไม่มีวิบากต่อกันการที่ลูกอธิษฐานจิต ถวายพระลูกชายกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ก็จะเป็นบุญใหญ่ในระดับอุปบารมี เพราะลูกชายเกิดจากเลือดเนื้อของพ่อแม่ บุญนี้จะปิดอบายภูมิให้พ่อแม่ พ่อแม่ก็ได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระศาสนา จะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย และจะได้อภิชาตบุตรมาเกิด

 

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 

 Total Execution Time: 0.0010020812352498 Mins