แม่เป็นอัมพฤกษ์

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2560

แม่เป็นอัมพฤกษ์
           ลูกได้ชักชวนคุณแม่มาสร้างบารมีกับวัดพระธรรมกาย แล้วก็มาอย่างตลอดต่อเนื่องไม่เคยขาด รวมเวลานี้ได้ ๑๐ กว่าปีแล้ว คุณแม่จะอยู่ในความดูแลของลูกมาตลอดและมาวัดด้วยกันเสมอจนกระทั่งเมื่ประมาณ ๒ ปี ที่ผ่านมาคุณแม่อายุได้ ๗๖ ปี ท่านป่วยเป็นอัมพฤกษ์แขนข้างซ้ายลีบใช้การไม่ได้ และเป็นโรคความดันโลหิตสูง ปัจจุบันกลายเป็นคนหงุดหงิดง่าย ขี้โมโห ทั้งที่เมื่อก่อนเป็นคนใจดีมากๆ บุพกรรมใดที่ทำให้ท่านป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ความดันโลหิตสูง และกลายเป็นคนขี้หงุดหงิด ลูกจะช่วยท่านได้อย่างไรคะ

 

คุณครูไม่ใหญ่
            คุณแม่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์แขนซ้ายลีบใช้การไม่ได้ เป็นโรคความดันโลหิตสูงกลายเป็นคนขี้หงุดหงิด เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลเมื่อทำอะไรไม่ได้ดังใจเหมือนเดิม จึงกลาย
เป็นคนขี้หงุดหงิดลูกจะช่วยท่านได้ก็ด้วยการไม่ถือสาท่าน เป็นกัลยาณมิตรให้ท่าน ชวนให้ท่านทำทานรักษาศีล เจริญภาวนา ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา อุทิศบุญกุศลไปยังสัตว์ที่เคยไปเบียดเบียนไว้ และให้ท่านทำใจให้ผ่องใส ด้วยการแนะนำให้ท่านปฏิบัติธรรม และลูกต้องใจเยือกเย็น อย่าไปถือสาท่าน ค่อยๆ แนะนำไปเรื่อยๆ นะ ก็จะเป็นทางมาแห่งบุญของลูก บุญนี้ก็จะทำให้มีคนมาคอยดูแลลูกต่อไปในอนาคตจ้ะ

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.0039615829785665 Mins