ไร้ค่า

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2549

 

ธิรางค์รู้ธรรมะแม้                มากหลาย

บ่กล่าวให้                       หญิงชายทั่วรู้

ดุจหญิงสกลกาย                     งามเลิศ

อยู่ร่วมเรือนผัวผู้            โหดแท้ขันที

 Total Execution Time: 0.00093160072962443 Mins