มะเร็งที่ต้นคอ

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2560

มะเร็งที่ต้นคอ
            โยมย่าของผม ท่านเป็นแม่บ้านและเป็นประธานอาสาสมัคร เป็นประธานแม่บ้านประจำหมู่บ้าน เคยได้รับรางวัลแม่ดีเด่น ท่านชอบงานสังคมมาก ท่านเป็นคนโมโหร้าย แต่ใจดี ชอบทำบุญตามประเพณีตอนวัยชราป่วยเป็นโรคมะเร็ง เป็นก้อนเนื้อใหญ่ปูดขึ้นที่ต้นคอ และมีวันหนึ่งท่านเดินละเมอมาถึงหน้าบ้าน แล้วก็ลื่นล้มหัว
แตกจนเลือดอาบต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นเพียง ๓ - ๔ วันท่านก็เสียชีวิตด้วยความทรมาน ในวัย ๗๓ ปีบุพกรรมใดที่ทำให้โยมย่ามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม บุพกรรมใดท่านจึงเป็นมะเร็งที่ต้นคอ โยมย่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหน ได้รับบุญอื่นๆ และบุญที่ลูกชายแท้ๆของท่านบวชให้หรือไม่ และมีข้อความอะไรฝากบอกไหมครับ

คุณครูไม่ ใหญ่
          โยมย่ามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมเพราะบุญที่ท่านทำสาธารณกุศลในปัจจุบันท่านเป็นมะเร็งที่ต้นคอเพราะวจีกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ชอบด่าว่า เวลาโกรธขึ้นมาท่านจะพูดคำหยาบ บวกกับกรรมฆ่าสัตว์ไว้กิน ไว้ฆ่าขาย และขายให้เขาฆ่า มาส่งผลตายแล้วก็ไปเป็นภุมมเทวาสายยักษ์ มีวิมานปานกลาง มีความสุขสบายพอสมควรได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้น สวยขึ้นแต่ยังไม่มากนัก ให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆ ท่านดีใจที่ไม่ได้ไปอบายและก็อยากได้บุญอีก อยากให้ลูกหลานทำบุญอุทิศไปให้ท่านมากกว่านี้ เพราะซาบซึ้งเรื่องบาปบุญคุณโทษดีแล้ว
 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐

๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.0010211825370789 Mins