ช่วยภัยน้ำท่วม 3 วัด จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 08 ธค. พ.ศ.2549

     การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมของทางมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธมฺมชโย ยังคงดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาคณะให้ความช่วยเหลือได้เดินทางไปวัดใน จ.สุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว

ซึ่งการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยในครั้งนี้ นำโดยกัลยาณมิตรผ่อง เล่งอี้ พลอากาศเอกวีระวุธ ลวเปาลยะ กัลยาณมิตรพรสรร กำลังเอก พร้อมด้วยตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกายฯ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ จำนวนกว่า 600 ชุด ไปให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมตามวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 วัด ประกอบด้วย วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์ วัดโคกงูเห่า และวัดดงตาล

โดยพระราชปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงสภาพโดยรวมของปัญหาภัยน้ำท่วมในอำเภอสองพี่น้องว่า... วัดในอำเภอสองพี่น้องมีประมาณ 60 วัด ซึ่งในจำนวนนี้มีมากกว่า 20 วัดที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือ มูลนิธิธรรมกายฯ ถือเป็นหน่วยงานแรกที่เข้ามาถึง ซึ่งการดำรงชีพของพระสงฆ์ค่อนข้างลำบาก เมื่อมีปัญหาก็ต้องช่วยเหลือกันเองเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ทั้งนี้หลายวัดต่างรู้สึกซาบซึ้งใจในความห่วงใยของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่ให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ด้วยกัน โดยไม่ทอดทิ้งในยามเดือดร้อน

สำหรับวัดสว่างอารมณ์ราษฎร์ วัดโคกงูเห่า และวัดดงตาล สถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ หลังจากที่ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลานานกว่า 2 เดือน เพราะทั้ง 3 วัดใช้วิธีสูบน้ำออกเพื่อระบายน้ำ ซึ่งเดือนหนึ่งจะสูบทั้งหมด 3 รอบ บางเดือนก็มากกว่า 3 รอบส่งผลให้ต้องรับภาระค่าไฟที่แพงขึ้น ค่าน้ำมันที่ต้องใช้เติมเครื่องสูบน้ำ เพราะถ้าไม่สูบ น้ำก็จะไหลเข้าบริเวณวัด เนื่องจากรอบนอกบริเวณวัดระดับน้ำยังคงสูง และแม้ว่าจะต้องรับภาระมากน้อยเพียงใด ทางวัดก็ต้องฟันฝ่าให้ผ่านพ้นปัญหาครั้งนี้ไปให้ได้ เพื่ออยู่เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งขอขอบคุณมูลนิธิธรรมกายฯ ที่มาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของทางมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธมฺมชโย ยังคงให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในบางพื้นที่ปริมาณน้ำจะลดลงบ้างแล้วก็ตาม และสามารถร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยร่วมกับมูลนิธิธรรมกายฯได้ที่ มูลนิธิธรรมกายฯ โทรศัพท์ 02-831-1000

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00095210075378418 Mins