ผูกใจ

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2550

 

จำสารสัปปลอกเกี้ยว                ตีนสาร

จำนาคมนต์โอฬาร                 ผูกแท้

จำคนเพื่อใจหวาน             ต่างปลอก

จำโลกนี้นั่นแล้             แต่ด้วยไมตรี

 Total Execution Time: 0.00099618434906006 Mins