๘๒ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2561

ถ้าเรามีบุญ
ไม่ว่าจะทำอะไร
เดี๋ยวเงินทองก็จะมาหา
เพราะฉะนั้น สั่งสมบุญเอาไว้เถิด

 


 

๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0010327657063802 Mins