๙๐ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2561

ทำมาหากินสะดวกสบาย
ทรัพย์ไหลมาเทมา
ก็บุญอีกเหมือนกัน
บุญเป็นเรื่องสำคัญนะลูกนะ

 


 

๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.01665411790212 Mins