๑๑ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2561

ถ้าเราไปคอยความพร้อม
บางทีเราก็ “ซี้” ก่อน
ความพร้อมมันอยู่ที่
...เราพร้อม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

Total Execution Time: 0.014106396834056 Mins