สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ ๑,๐๐๐ ล้านจบ

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2561

พระของขวัญที่ระลึก 
วาระสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ ๑,๐๐๐ ล้านจบ

 

พระของขวัญที่ระลึก , สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ ๑,๐๐๐ ล้านจบ , ธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , พระของขวัญ


        ขอเรียนเชิญลูกพระธัมฯ พร้อมใจกันสวดธรรมจักรทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๓ จบ ตั้งแต่บัดนี้ แล้วชักชวนกันมาสวดธรรมจักรข้ามคืน หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จนกระทั่งสวดธรรมจักรครบ ๑,๐๐๐ ล้านจบ

        พิเศษสุดมอบพระของขวัญ สงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้มาร่วมสวดธรรมจักรจนเสร็จสิ้นพิธี และรับด้วยตนเองเท่านั้น

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.027056817213694 Mins