๑๓๗ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 26 พย. พ.ศ.2561

โลกจะเกิดสันติสุข
อย่างประหยัดสุด
ประโยชน์สูง
แค่ทุกคนส่งรอยยิ้มให้แก่กัน
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0013123512268066 Mins