คนไม่จน

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2561

คนไม่จน
 

       เมื่อมีคุณธรรม 4 ประการอยู่ในตัวเช่นนี้แล้ว เป็นคนไม่จน คือ 

            - คนเป็นคนเชื่อในพระตถาคตเจ้า 

            - มีศีลอันดีงาม ที่พระอริยเจ้าใคร่ชอบใจ 

            - เลื่อมใสในพระสงฆ์ 

            - ความเห็นของตนเป็นธรรมชาติทรง หรือ เห็นธรรม

       นี่แหละยืนยันทีเดียวไม่ใช่คนจน ถ้าเราไม่อยากเป็นคนจน อยากเป็นคนมั่งมีแล้ว ต้องมีธรรม ๔ ประการนี้ อย่าให้เคลื่อน ให้มีไว้ในตัวเสมอ ถ้าเลื่อนแล้วล่ะก็ใจจะไม่ผ่องใส จะคิดถึงแต่สมบัติบ้าๆ เข้าใจแค่สิ่งหยาบๆ เที่ยวคว้าเรื่อยเปื่อยทีเดียว วุ่นวายไปตามกัน เพราะเหตุว่าไม่มีธรรม ๔อย่างนี้ประจำอยู่ในตัว  

       ถ้ามีธรรม ๔ อย่างนี้ประจำอยู่ในตัวแล้ว ไม่วุ่นวาย ไม่คลาดเคลื่อนแต่อย่างหนึ่งอย่างใด ยิ้มกริ่มทีเดียว เพราะไปเจอบ่อทรัพย์ใหญ่เข้าแล้ว 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "อริยธนคาถา "
๑๙ มีนาคม ๒๔๙๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010592583815257 Mins