๑๔๕ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2561

เราจำเป็นจะต้องเป็น
นักอักษรศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่
ที่มีถ้อยคำดีเหลือเฟือ...
พูดไปแล้วเขารับฟัง
ด้วยความปีติยินดี
๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0034098347028097 Mins