๑๕๕ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 06 ธค. พ.ศ.2561

อย่าให้สูญเสียกำลังใจ
รักษากำลังใจให้ดี
และดียิ่งขึ้นไปทุกๆ วัน
จงมีกำลังใจอันสูงส่ง
ในการสร้างบารมี
ไปให้ได้ตลอดรอดฝั่ง
๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

 Total Execution Time: 0.0035467982292175 Mins