๑๖๐ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2561

เมื่อมีคนหนึ่งเชื่อว่า มันเป็นไปได้
คนอื่นก็จะเริ่มมีความเชื่อว่า
มันเป็นไปได้ต่อๆ กันไป
แล้วจะเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จ
๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕

 Total Execution Time: 0.0010348637898763 Mins